امروز: شنبه 29 دی 1397 برابر با 20 ژانویه 2019

دیواری کوتاه تر از دیوار بازنشستگان نیست

مردم کشورمان وقتی پای صندوق های رای می روند تا رئیس جمهور یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی را انتخاب کنند انتظار دارند منتخب ملت ایران با طرح ها و پروژه ها و لوایح مفید و غیره مشکلات و معضلات گریبانگیر را از پیش پای آنها بردارند تا با آرامش و امنیت و به دور از تنش به زندگی خود ادامه دهند اما ناگهان همه شعارها و حرف های قشنگ روزهای انتخاباتی رنگ می بازد و خصوصا طبقه بازنشسته و مستمری بگیر و عموما کارگران و آنهایی که تحت پوشش تامین اجتماعی و وزارت رفاه هستند ناگهان متوجه می شود دولت آنها به چشم غیر خودی می بیند.


در باب افزایش حقوق سالانه متاسفانه تصمیم دولت افزایش 25 تا 35 درصدی حقوق کارمندان ستادی وزارت خانه ها و دستگاه های اجرایی در سال 94 موجب ناراحتی اقشار مختلف به خصوص قشر بازنشسته شد. این در حالی است که معاون رئیس جمهور با جدیت می گوید: نرخ تورم به 14 درصد رسیده است و افزایش 14 درصدی حقوق کارمندان معمولی هم قطعی است اما درباره اینکه چرا دیگر کارکنان خاص و بازنشستگان دستگاه های خاص باید 25 تا 35 درصد افزایش داشته باشد کسی پاسخگو نیست.
چه طور وقتی خزانه دولت خالی می شود صندوق تامین اجتماعی باید این خلا را پر کند اما مستمری بگیران و بازنشستگان باید با حداقل ها و سختی ها بسازند در حالی که پول این صندوق از سپرده ها و حق بیمه های کارگران زحتمکش در طول اشتغالشان تامین می شود.
همه این مسائل در شرایطی است که اگر یک مستمری بگیر وام ضروری بخواهد و یا ... مسئول مربوطه می گوید تامین اعتبار نشده است. پس پول ها و سپرده های مستمری بگیران کجا هزینه می شود؟
بازنشستگان و مستمری بگیران از آقایان دولتی ها می خواهند آنها را بیش از این نزد خانواده هایشان شرمنده و سرافکنده نکنند.
دیواری کوتاه تر از دیوار بازنشسته ها و مستمری بگیران پیدا نمی شود.
سبد خانوارهای 90 درصد مردم کشورمان خالی خالی است. نان، گوشت مرغ، گوشت قرمز، لبنیات و غیره خلاصه مایحتاج ضروری مردم گران شده است اما چه طور با این همه گرانی تورم پایین آمده و آن هم 14 درصد شده است؟
چوب آن بر سر افزایش حقوق زده می شود.

داوود غرانوش

اضافه کردن نظر


حالت های رنگی