امروز: دوشنبه 26 آذر 1397 برابر با 17 دسامبر 2018

رابطه هنرستان با اقتصاد کشور

رابطه هنرستان با اقتصاد کشور

توسعه آموزش های فنی حرفه ای و کار دانش یکی از مهم ترین برنامه های وزارت آموزش و پرورش در راستای تحقق اسناد فرادستی کشور برای ایجاد و توسعه متوازن در آموزش متوسطه است.
بی شک آموزش های فنی حرفه ای و کاردانش در جهت توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اهمیت به سزایی دارد، به طوری که تامین نیروی انسانی ماهر و فنی و متخصص برای فعالیتهای اقتصادی و فنی از شاخصه های پیشرفت در یک کشور است.


بنابراین وزارت آموزش و پرورش نقش حیاتی در این امر دارد و مهمترین نقش آن ایجاد زمینه برای بروز قوه خلاقیت در نوجوانان و جوانان این مرز و بوم است.
اقتصاد کشور ما با گذراندن موانع و مشکلات زیاد به سمت توسعه یافتگی و بالندگی است که این نشانه تقویت قوه ی خلاقیت و شکوفا شدن ایده های جدید بوده که این امر در مقطع هنرستان و کاردانش با داشتن افرادی متخصص و ماهر در جهت شتاب دادن حرکت اقتصادی موثر است.
از آنجایی که آموزش متوسطه منبع اصلی تربیت نیروی انسانی ماهر به شمار می آید از این رو تاثیر ویژه ای در میزان موفقیت برنامه های توسعه ی اقتصادی و اجتماعی می گذارد که با نیازهای بازار کار تلفیق آموزش با کار بیش از پیش احساس می گردد.
همچنین گرایش دانش آموزان به آموزش فنی حرفه ای و کاردانش به منظور دستیابی سهل تر به شغل و سهولت کسب دیپلم و سهولت ادامه تحصیل و آماده سازی آنان با نیازمندی ها بازار کار انجام می گیرد.
باید توجه داشت که یکی از مسایل مهم در تربیت نیروی انسانی ماهر، نیاز بازارکار است به طوری که تربیت نیروی انسانی، باید بر اساس سفارش دستگاه ها، سازمان ها و صاحبان صنف صورت پذیرد و سعی بر این داشت که اشتغال فارغ التحصیلان این آموزش در محیط کار واقعی آموخته های خود را با توجه به اصول، مبانی و روش های انجام کار در بازار فراهم شود که حتی الامکان در مقیاس کوچک تر زمینه ای برای آموزش همراه با تولید ایجاد گردد.
باید توانست یادگیری ضمن عمل و یادگیری ضمن استفاده را برای کشور در حال توسعه خود در اولویت قرار داد و باید پیشرفت های مداوم خود را در تربیت مهندسان و نیروهای ماهر که دلیل توسعه راهبرد تکنولوژی در مشاغل است جستجو کرد.
برای داشتن فنی حرفه ای و کاردانش همراه با تولید علاوه بر رعایت ارزش ها و هدف های منطبق بر راهبرد کل کشور باید اصول و روش های علمی و فرهنگ کار و تولید را شناسایی و زمینه ای جهت بروز شکوفایی و استعداد و ابتکار و خلاقیت در هنرجویان تقویت کرد و تبدیل دروس را از آموزش کلیشه ای به کارآفرینی تغییر داد و با در دست داشتن فرصت های آموزشی و بهبود بخشیدن فضای آموزشی و داشتن مربیان و هنرآموزان متخصص جوانان را به کارگاه های تولیدی هدایت کرد و با  داشتن کمیته هدایت تولیدات در مدارس اشتغال زایی و در آمدزایی و کمک به توسعه اقتصادی را مشهود و مدیریت شده انجام داد.
دانش آموخته هنرستان کاردانش با داشتن کار به خودی خود اثرات ارزشمند تربیتی پیدا کرده اعتماد به نفس او تقویت می گردد.
باید بدانیم که ثمره باغ فنی حرفه ای و کاردانش همان اشتغال فارغ التحصیلان و تربیت نیروی متخصص در جهت ورود مستقیم به بازار کار است.

زهره منتظر

اضافه کردن نظر


حالت های رنگی