امروز: شنبه 29 دی 1397 برابر با 20 ژانویه 2019

بازگشت‌ تحریم‌های آمریکا علیه ایران

بازگشت‌ تحریم‌های آمریکا علیه ایران
1.تحریم‌های آمریکا علیه ایران از نیمه شب یکشنبه ١٣ آبان (به وقت واشنگتن) بازگشت
2.دور دوم تحریم‌ها شامل صنعت نفت، مبادلات بانکی، کشتیرانی، خدمات بیمه‌ای و بخش انرژی ایران می‌شود
3.گزارش شده که آمریکا برای هشت کشور معافیت‌هایی در نظر گرفته است
4.گزارش شده که ٧٠٠ شخص و نهاد به فهرست تحریم‌های ایران اضافه می‌شوند

اضافه کردن نظر


حالت های رنگی