امروز: شنبه 29 دی 1397 برابر با 20 ژانویه 2019

محسنياژهاي: رضايت مردم از خروجي کار مسئولان بسيار مهم است

محسنياژهاي:

رضايتمردمازخروجيکارمسئولانبسيارمهماست

*دولت بايد همه تلاش و اقداماتش را براي رفع مشکلات مردم که برخي از آنها قابل حل است بکار ببندد.

*مسئولان سه قوه بايد هر آنچه را که داريم به پاي اين ملت و کشور بريزيم تا احساس ياس و سستي از عملکرد مسئولان بوجود نيايد.

معاون اول قوه قضاييه در بخشي ديگر از سخنان خود عنوان کرد: بايد ببينيم که خروجي کار ما به چه شيوه اي بوده و مردم راضي هستند از اقدامات ما يا خير، چون رضايت مردم مهمترين مسئله است.

غلامحسين محسني اژهاي در مراسم توديع و معارفه رئيس کل دادگستري استان کردستان که در مجتمع فجر سنندج برگزار شد، اظهار کرد: در اين شرايط همه دست اندرکاران و مسئولان سه قوه بايد هر آنچه را که داريم به پاي اين ملت و کشور بريزيم تا احساس ياس و سستي از عملکرد مسئولان بوجود نيايد.

سخنگوي قوه قضاييه با عنوان اينکه همه ما به مردم، خانواه شهدا، جانبازان، آزادگان و ... مديون هستيم، ادامه داد: قطعا دولت هم بايد همه تلاش و اقداماتش را براي رفع مشکلات مردم که رفع برخي از آنها قابل حل است بکار ببندد که تاکنون هم به کار هم بسته است؛ قوه قضاييه هم تمام قد ايستاده و دولت را کمک مي کند.

معاون اول قوه قضاييه در بخشي ديگر از سخنان خود عنوان کرد: بايد ببينيم که خروجي کار ما به چه شيوه اي بوده و مردم راضي هستند از اقدامات ما يا خير، چون رضايت مردم مهمترين مسئله است.

محسني اژه اي اعلام کرد: شما بايد مرکز ثقل حل اختلاف باشيد و از ظرفيتهاي مردمي و بزرگان هم براي حل اختلافات ميان مردم استفاده کنيد.

وي در ادامه سخنان خود ضمن تقدير از اقدامات علي اکبر گروسي، رئيس سابق دادگستري کردستان، گفت: خوشبختانه بسياري از مديران ما، خودشان را سرباز نظام و خادم مردم ميدانند که آقاي گروسي و مترقب(رئيس جديد دادگستري کردستان) هم از همين قبيل هستند و اين بسيار ارزشمند است.

سخنگوي قوه قضاييه افزود: در شرايطي که يکي از مسايل اصلي، معيشت مردم است بايد به توليد داخلي و سرمايه گذاري اقتصادي سالم و به هر آنچه که به اشتغال کمک ميکند کمک کنيم. هدفگذاريمان کمک به توليد و اشتغال باشد البته برخورد با مفسدان و مجرمان بايد به گونهاي باشد که به اين امر لطمه نخورد.

محسني اژه اي گفت: کار ما چون سخت است صبر و حوصله بيشتري بايد در کارمان داشته باشيم بويژه در بخش دادسرا و جرايم کيفري کار بسيار سختتر است و صبر بيشتري را ميطلبد.

معاون اول قوه قضاييه همچنين از قضات خواست که وقتي حکمي صادر شده است هر چه زودتر اجرا شود و مشورت در کار و برگزاري جلساتي براي فهم درست قانون را هم از ديگر موارد لازم براي قضات و کارکنان قضايي دانست

اضافه کردن نظر


حالت های رنگی