امروز: شنبه 04 اسفند 1397 برابر با 24 فوریه 2019

اصرار لاریجانی به نمایندگان برای گذشت از روحانی

اصرار لاریجانی به نمایندگان برای گذشت از روحانی

یکی از طراحان سئوال از رئیس جمهور گفت: رئیس مجلس از طراحان سئوال تقاضا کرد که بر ارجاع سئوال از رئیس جمهور به قوه قضائیه اصرار نکنند.
محمد دهقان در خصوص ارجاع سوال از رئیس جمهور به قوه قضائیه گفت: دو نظر در این خصوص وجود دارد. سوال کنندگان از رئیس جمهور معتقدند طبق ماده ۲۱۳ آئین نامه داخلی زمانی که سوال از رئیس جمهور مطرح شد و پاسخ های رئیس جمهور در مجلس رای نیاورد و موضوع سوال استنکاف از قانون بود و باید سوال به قوه قضائیه ارجاع شود.
یکی از طراحان سوال از رئیس جمهور ادامه داد: هیئت رئیسه مجلس معتقد است باید در عنوان سوال استنکاف از قانون ذکر شود، چون ذکر نشده و رای نمایندگان ناظر به استنکاف از قانون نبوده است، ارجاع آن به قوه قضائیه نیازمند رای گیری مجدد است.
وی ادامه داد: طراحان سوال اعلام کرده اند که در آئین نامه داخلی مجلس ذکر نشده است که عنوان سوال استنکاف از قانون باشد. بنابراین امکان ارسال آن به قوه قضائیه وجود دارد.
نایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس تصریح کرد: آقای لاریجانی تقاضا کرده اند بر ارجاع سوال از رئیس جمهور به قوه قضائیه اصرار نشود زیرا این امر موجب بی ثباتی دولت و آشفتگی کشور می شود لذا با وجود اینکه طبق قانون این سوال باید به قوه قضائیه ارسال شود، نمایندگان از احضار مجدد صرف نظر کردند.
وی تصریح کرد: جلسه سوال از رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی محکمه مدیریتی و سیاسی در خصوص نحوه اداره کشور بود و نمایندگان پاسخ های رئیس جمهور را قانع کننده نداستند.
دهقان گفت: سوال از رئیس جمهور و آرای نمایندگان تلنگری به آقای روحانی بود که رویکرد خود در اداره کشور را اصلاح کند.

اضافه کردن نظر


حالت های رنگی