امروز: یکشنبه 25 آذر 1397 برابر با 16 دسامبر 2018

شاخص های امنیت درکشور بسیار مطلوب است

شاخص های امنیت درکشور بسیار مطلوب است

12.jpg

سرداراسکندر مومنی جانشین فرمانده انتظامی کشوردرسفرش به لرستان درجمع خبرنگاران درمحل ستاد فرماندهی استان  گفت شرایط امنیتی کشور مطلوب است وهمه شاخص های عمده ما بهبود قابل توجهی داشته است و ازیک امنیت خوب وپایدار برخوردار هستیم.
جانشین فرمانده انتظامی کشور درنشست خبری با اصحاب رسانه تصریح کرد برنامه سفر من به لرستان به منظور بازرسی ونظارت نیروی انتظامی از استانهای مختلف کشور است به این خاطر نیروی انتظامی هر ساله از همه استانها بازرسی ونظارت مستمر دارد  وی اضافه کرد نیروی انتظامی لرستان نسبت به بازدید دوره قبل روند رو به رشدی داشته وعملکرد آن مطلوب است  جانشین ناجا به مباحث  جرایم ووقوع سرقت درکشور اشاره کرد وافزود :کاهش ۲۲ درصدی سرقت وافزایش ۱۱درصدی کشفیات درکشور بسیار چشمگیر است  سردار مومنی اضافه کرد درلرستان انواع جرایم وسرقت ۲۲درصد کاهش وکشف انواع مواد مخدر ۴۰درصد افزایش داشته است که این مهم ۸۰درصد میزان رضایتمندی مردم را جلب کرده است جانشین فرمانده انتظامی کشوردرخصوص سئوال گزارشگر روزنامه صدای ملت  کشور درمورد سوانح جاده ای یاد آور شد روزانه بیش از ۴۰ نفر درجاده های مواصلاتی کشور جان خود را از دست می دهند که این آمار تلخی است  خوشبختانه امار تصادفات جاده ای درکشور یک روند کاهشی قابل توجه دارد به طوری که درطول سالهای ۸۴ و۸۵ حدود ۲۸هزار نفر در تصادفات جاده ای کشته شده اند در حالیکه  میزان خودرو ها درکشور ۷ میلیون دستگاه بود درحال حاضر با وجود ۲۰ میلیون خودرو تعداد کشته ها درتصادفات به ۱۶هزار نفر رسیده است.  سردار مومنی درارتباط با شرایط اقتصاد کشور تصریح کرد: از دی ماه سال گذشته نیروی انتظامی به درخواست دولت وهماهنگی هایی که صورت گرفت به میدان عمل وارد شد وانچه که درتوان داشت از کنترل قیمت بازار گرفته تا کمک به دولت پای کار آمد دربرخورد جدی با محتکران وقاچاقچیان عمده افرادی که اخلال درنظام اقتصادی کشور  ایجاد کردند دستگیر شدند . وی یادآور شد همکاران ما درسراسر کشور بسیج شده اند تا انچا که انبارهای متعددی از محتکران را شناسایی وکشف کردند که با حکم دستگاه قضایی وارد چرخه مصرف شدند  وبا دلالانی که با خرید سکه وارز التهاباتی در کشور ایجاد می کنند با قاطعیت برخورد خواهد شد  سردار مومنی در ادامه پیرامون کشف مواد مخدر درکشور عنوان کرد : طی ۴ماهه نخست امسال درکشور حدود ۳۰۰تن مواد مخدر کشف شده که نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش را نشان می دهد سردار اسکندر مومنی دربحث حجاب وعفاف تاکید کرد : نیروی انتظامی در این خصوص قصور نخواهد کردوحتما به وظایف قانونی خود عمل خواهد کردوبا هنجار شکنان وکسانی که امنیت اخلاقی را نادیده بگیرند برخوردجدی وقاطع خواهد داشت

اضافه کردن نظر


حالت های رنگی