امروز: شنبه 29 دی 1397 برابر با 20 ژانویه 2019

در دادگاه مطبوعات استان تهران؛ مدیرمسئول روزنامه شهروند مجرم شناخته شد

در دادگاه مطبوعات استان تهران؛ مدیرمسئول روزنامه شهروند مجرم شناخته شد
مدیر مسئول روزنامه شهروند و مدیرمسئول و نویسنده مطلب در پایگاه خبری بانک ورزش در دادگاه امروز مطبوعات تهران مجرم شناخته شدند.
به گزارش ایلنا، در دادگاه مطبوعات استان تهران مدیر مسئول روزنامه شهروند به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی ، با اکثریت آراء  مجرم شناخته شد و هیات منصفه نیز  با اکثریت آراء وی را مستحق تخفیف ندانست.
در این دادگاه همچنین مدیرمسئول و نویسنده مطلب در پایگاه خبری بانک ورزش به اتهام نشر مطالب خلاف واقع  با اکثریت آراء مجرم شناخته شده و با اکثریت آراء هیات منصفه نیز مستحق تخفیف دانسته نشدند.
همچنین پرونده مدیر مسئول پایگاه خبری اعتدال که به اتهام  نشر مطالب خلاف واقع در دادگاه حضور داشت با رضایت وکیل شاکی ،خاتمه یافت.
گفتنی است، به این پرونده‌های مطبوعاتی در شعبه ۳ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کاشانکی رسیدگی شد.

اضافه کردن نظر


حالت های رنگی