امروز: یکشنبه 25 آذر 1397 برابر با 16 دسامبر 2018

خواسته اصلی ما حذف بیمه تکمیلی و داشتن بیمه پایه کارآمد است

خواسته اصلی ما حذف بیمه تکمیلی و داشتن بیمه پایه کارآمد است
شیرین احمدی (فعال صنفی بازنشستگان آموزش و پرورش)  با اشاره به این که وضعیت بیمه‌های تکمیلی بازنشستگان اسفبار است، اظهار کرد: این بیمه‌ها بسیاری از هزینه‌های ضروری مانند دارو، ویزیت، دندانپزشکی، هزینه کامل پروتزهای ضروری برای عمل دیسک و... را پوشش نمی‌دهند. بازنشستگان آموزش و پرورش بیمه‌های درمانی ناکارآمدی دارند.
او ادامه داد: سهم هر بیمار از درمان سرپایی و پاراکلینیکی در سال 96 و 97 فقط ۶۵۰ هزار تومان بوده و این مبلغ باتوجه به بالا رفتن هزینه‌های پاراکلینیکی، کفاف نمی‌دهد و با توجه به تورم بسیار زود تمام می‌شود.این بازنشسته کشوری با تاکید بر اینکه برای بازنشستگان یک بیمه‌گر اول یا پایه تعیین شده، تصریح کرد: همچنین بیمه‌گر دوم؛ بیمه تکمیلی متعلق به آتیه‌سازان است که متعهد جبران بخشی از هزینه‌های درمان است.
احمدی خاطرنشان کرد: وقتی بیمه‌های پایه به وظایف خود عمل نکردند، فضا برای بیمه‌های تکمیلی فراهم شد و بازنشسته و کارگری که از بیمه خود ناامید شده بود، به ناچار عضویت در بیمه تکمیلی را پذیرفته است.این بازنشسته کشوری با تاکید بر اینکه سودمحوری بیمه‌ها کاملاً روشن است، گفت: بیمه‌های تکمیلی کم کم ارائه خدمات به بیماران را کاهش دادند.وی افزود: مگر یک مزدبگیر چقدر حقوق می‌گیرد که باید دو بار حق بیمه پرداخت کند؟ آیا با انجام این کار بیشتر هزینه‌های خدمات و درمان را به عهده خود شاغلان و بازنشستگان قرار نداده‌اند؟ این یعنی اینکه دولت‌ها به طور برنامه‌ریزی شده تحت عنوان قانون، همان حداقل حقوق و دستمزد مزدبگیران را مورد دستبرد قرار می‌دهند. احمدی در پایان تصریح کرد: خواسته بازنشستگان این است که بیمه‌های تکمیلی حذف شده و بیمه پایه کارآمد جایگزین آن شود که در دوران بیماری، بیمه‌شدگان را به صورت همه‌جانبه پوشش دهد.

اضافه کردن نظر


حالت های رنگی