امروز: یکشنبه 25 آذر 1397 برابر با 16 دسامبر 2018

بی‌اعتنایی آمریکا به دستور موقت دادگاه لاهه از اعتبار آن نمی‌کاهد

فیضی چکاب:
بی‌اعتنایی آمریکا به دستور موقت دادگاه لاهه از اعتبار آن نمی‌کاهد
یک وکیل دادگستری در رابطه با دستور موقت دادگاه لاهه علیه آمریکا گفت: بعید نیست که آمریکا در مورد شکایت ایران به رأی دیوان اعتنایی نکند، اما این مسأله از اعتبار رأی نمی‌کاهد و این رأی اعتبار خود را از حیث مشروعیت رفتار ایران و عدم مشروعیت رفتار آمریکا دارد.
غلام نبی فیضی چکاب ، در رابطه با تصمیم دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه اظهار کرد: این تصمیم یکی از تصمیمات قضایی دیگری است که قاعدتا در رویه قضایی دیوان اثرگذار خواهد بود و در تاریخ حقوقی مربوط به تصمیمات دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه ثبت شد و یکی از تصمیمات دیگری است که علیه کشورهای قلدرمآب می‌تواند مورد تصمیم و توجه قرار گیرد.
وی افزود: بی‌تردید این رأی یکی از پیروزی‌های بزرگ ملت سرافراز ایران است و باید به همه مردم شرافتمند ایران و همینطور جناب دکتر محبی و همکاران ارجمند ایشان در داخل و خارج از کشور تبریک گفت.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: با ارزیابی که از قبل انجام شده بود تقریباً این تصمیم مورد انتظار واقع بینانه حقوقی بود، اما از حیث عملی و اجرایی تردیدهایی وجود داشت که آیا دیوان چنین تصمیمی خواهد گرفت یا نه که البته در رابطه با بحث دستور موقت، منع آمریکا از اجرای تصمیم 8 می ریاست جمهوری این کشور و اعاده تحریم‌هایی که در تصمیم دادگاه دیوان داوری قید شده، تصمیم صحیحی اتخاذ شد.
فیضی چکاب با بیان اینکه این رأی، رأی بسیار مهم و اساسی است، گفت: هم از نظر اقتصادی در روزگار فعلی و کشورهایی که با ایران همکاری می‌کنند و هم از حیث شرکای طرف مذاکره در 1+4 این رأی بسیار مهم بوده و مشروعیت و رفتار ایران را تثبیت کرده و کشورهایی که قرار است با ایران در این زمینه‌ها همکاری کنند را ترغیب به همکاری بیشتر می‌کند.

اضافه کردن نظر


حالت های رنگی