امروز: پنج شنبه 25 مرداد 1397 برابر با 16 آگوست 2018

ماه مهر و مهربانی ها؛ سلام

ای نام تو بهترین سرآغاز ...
ماه مهر و مهربانی ها؛ سلام
معصومه صالحی

بوی ماه مهر و مهربانی در کوچه پس کوچه های شهر پیچیده است. ماهی که پر از تحرک و امیدواری و روزهای پر خاطره برای دانش آموزانی است که برای رسیدن به نور و دانش تلاش می کنند و معلمانی که با عشق و ایثار برای شکوفایی هر چه بیشتر کودکان و فرزندان این مرز و بوم برنامه ریزی کرده و در این راه هیچ وقت خسته و نوامید نمی شوند چراکه معلمی را شغل انبیا می دانند و برای تعلیم و تربیت دانش آموزان از هیچ تلاش و کوششی دریغ نمی کنند.
امروز اول مهرماه سال 1393 روزی است که فرزندان زیادی با ورود به مدارس به دنبال رسیدن به رویاهای کودکانه خود و ساختن فردایی زیبا برای کشورشان هستند.

حالت های رنگی