امروز: یکشنبه 25 آذر 1397 برابر با 16 دسامبر 2018

آزمون حساس مجلس مقابل تولید

آزمون حساس مجلس مقابل تولید
در آشفته بازار اقتصاد که تورم افسار گسیخته ضربه ای جانانه را بر پیکره تولید وارد کرده و ناله های ضعیف تولیدکنندگان را نیز گویا گوش شنوایی نیست !
امروز تولید کنندگان ما براستی با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشته اند و برخی ها هم به لطف سیلی های خود و تصمیم گیرندگان به کما رفته اند.
آمار بیکاری واقعی در استانها بیداد می کند و کارخانه های نیمه تعطیل و تعطیل همچون قارچ کل شهرکهای صنعتی را فرا گرفته اند .
تجربه نشان داده تزریق وام های موردی و ...هم کاری از پیش نبرده است تولیدکنندگان را بیش از گذشته مقروض نگه داشته است.
در این میان باز دولتیان در تلاش برای احیا و زنده کردن واحدها هستند اما چیزی که عیان است بی رحمی و سخت گیری بانکهاست ،علیرغم فشار و لابی های دولت برای بخشوده شدن برخی جرائم وامهای تولیدی اما بانکها با خرید زمان این مرحله را بسر بردن تا همچنان شاهد به شماره افتادن نفسهای واحدهای صنعتی باشیم .
اینروزها برای تعیین وتکلیف جرائم مجلس در آستانه آزمونی عظیم در مقابل تولید کنندگان است که امید است ،مجلسیان تحت تاثیر لابی های بانک مرکزی قرار نگرفته و به کمک تولید بشتابند .
متن زیر نامه درخواست جمعی از تولیدکنندگان کشور به مجلسیان است .
با سلام
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و نمایندگان شریف مردم در مجلس
باسلام
 احتراما،مصوبه بند واو تبصره 16 بودجه سال97 که تا پایان شهریورماه جاری بانکها مکلف به انجام آن بودند مبنی براینکه:
  "به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه کند، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند."
لیکن با ممانعت بانکها ازانجام آن وفشارهای بانک مرکزی ،کمیسیون اقتصادی را مجاب به آن کرده اند که قید*اولیه * راازآن حذف کنند!
استحضار داشته باشید که با حذف این کلمه اول اینکه:
 قانون از حیزء انتفاع افتاده و آنرا تبدیل به یک آئین نامه بانکی درحد اختیارات یک رئیس شعبه میکند که با تسویه بدهیها مجاز به بخشش جریمه 6% است.
دوم اینکه:
حذف کلمه *اولیه*و به کرسی نشاندن منویات وخواسته های بانک مرکزی مغایر بخشنامه های شماره 1751 و3876 همان بانک است که موضوع تسهیلات نمیتوند بدهی معوق تسهیلات گیرنده باشد واین درتزاحم با رویه ها وشئونات حاکم برنظام بانکی جمهوری اسلامی ایران است ،به عبارت دیگر بانکها مجاز به انعقاد قراردادهای بعدی با مشتری به این شیوه نیستندو همان قرارداد اولیه مبنای قراردادی منعقده فیمابین بانک ومشتری میباشد.
وسوم اینکه :
این مصوبه  نیاز به تامین منابع یا بودجه ندارد زیرا برخلاف بند ط همین تبصره که مشتری از پرداخت سود معاف است وبایستی این سود از محلی تامین وبه بانکها پرداخت شود ،دراین بند بانکها اصل وسود را برمبنای قرارداداولیه از مشتری دریافت میکنند و صرفا از جرائم وسود های مرکب مترتب بر تسهیلات چشم پوشی میکنند.
لذا باعنایت به مراتب فوق وجهت برداشتن قدمی درکمک به تولید کنندگان در شرایط سخت اقتصادی حاضر، مستدعیست صرفا با تمدید مصوبه ی اولیه تا پایان سال جاری ودرنظر گرفتن قرارداد اولیه درآن درصحن علنی موافقت نمائید.
پیشاپیش ازبذل توجهتان که مستوجب اجراخرویست کمال سپاس وامتنان را دارد.
یاسر نصرتی

اضافه کردن نظر


حالت های رنگی