امروز: شنبه 29 دی 1397 برابر با 20 ژانویه 2019

ضرورت بهره گیری از ظرفیت های چهارمحال و بختیاری برای ایجاد اشتغال

ضرورت بهره گیری از ظرفیت های چهارمحال و بختیاری برای ایجاد اشتغال
 استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: بهره گیری از ظرفیت ها و پتانسیل های چهارمحال و بختیاری برای ایجاد اشتغال ضروری است.
اقبال عباسی در کارگروه تخصصی اشتغال چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ایجاد اشتغال مهمترین اولویت در استان چهارمحال و بختیاری است، بیان کرد: کاهش نرخ بیکاری در این استان باید با جدیت دنبال شود.
وی عنوان کرد: باید تلاش شد که از ظرفیت هاو  پتانسیل های در چهارمحال و بختیاری برای ایجاد اشتغال بهره گیری کرد.
استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: بهره گیری از بخش های گردشگری، خدمات، کشاورزی، صنعت و ... برای ایجاد اشتغال در این استان ضروری است.
۵۰ هزار شغل در چهارمحال وبختیاری ایجاد می شود
وی ادامه داد: طی برنامه ششم باید بیش از ۵۰هزار شغل در چهارمحال و بختیاری باید ایجاد شود که برای تحقق آن باید بیش از ۱۰۸ میلیارد تومان سرمایه گذاری انجام شود.استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: تا سال یک هزار و ۴۰۰ باید بیش از ۳۵ هزار شغل در این استان ایجاد شود.وی تاکید کرد: دستگاه های اجرایی در چهارمحال وبختیاری

در مسیر ایجاد اشتغال حرکت کنندو تلاش کنند که از ظرفیت های موجود برای ایجاد اشتغال بهره گیری کنند.
استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: میزان اشتغال تعهد شده دستگاه های اجرایی باید به صورت دقیق بررسی و مشخص شود و دستگاه های اجرایی میزان اشتغال ایجاد شده اعلام کنند.
وی تاکید کرد: بهره گیری از بخش خصوصی برای ایجاد اشتغال در چهارمحال و بختیاری ضروری است و باید تلاش شود که سرمایه گذاران در سطح استان جذب شوند.

اضافه کردن نظر


حالت های رنگی