امروز: شنبه 29 دی 1397 برابر با 20 ژانویه 2019

فرماندار پروازی

فرماندار پروازی

با گذشت بیش از هشت ماه از انتصاب فرماندار دولت تدبیر و امید در شهرستان مرزی دهلران هنوز جناب سبزی موفق نشده است خانواده خود را در دهلران مستقرکند تا خانواده ایشان هم مثل مردم مرزدار و نجیب دهلران که سالیان سال است در بدی هوا و نبود امکانات کافی به زندگی مشغولند اسکان پیدا کنند.
مردم می گویند: جناب فرماندار از مزایا و حقوق فرمانداری بهره مند می شوند چرا خانواده خود را به شهرستان نمی آورد و یاچرا باید خودرو بیت المال برای رساندن ایشان به منزل مسافت 220 کیلومتری دهلران تا مرکز استان را کند. در طول تاریخ فرمانداری دهلران سابقه نداشته که فرماندار این شهرستان پروازی باشد، زیرا دهلران با سایر شهرستان های استان از لحاظ جمعیت و پتانسیل های موجود در زمینه های نفت، گاز، آب و خاک از مرکز استان متمایز است و حتی می رود به فرمانداری ویژه تبدیل شود. 


دهلرانی ها از ریاست محترم جمهور جناب آقای دکتر روحانی می خواهند مدیرانی را منصوب کنند که در میان مردم باشند و امید را در دل مردم زنده نگه دارند تا حلاوت و شیرینی که 24 خرداد به آن رأی دادند و رهبری معظم به عنوان حماسه سیاسی به نیکی از آن یاد کردند را به کام مردم تلخ نکنند و با حضور مستمر خود و تلاش شبانه روزی در راستای رشد و توسعه دهلران گام بردارند و در اتاق فرماندارهمیشه به روی مردم باز باشد .
دهلران –رحمان جابری خبرنگارصدای ملت

اضافه کردن نظر


حالت های رنگی