امروز: شنبه 04 اسفند 1397 برابر با 24 فوریه 2019

جزییات دخل و خرج دولت در سه ماهه سوم سال 93 اعلام شد

بانک مرکزی اعلام کرد: درآمدهای دولت در سه ماهه سوم سال 93 حدود 230 هزار و 173 میلیارد ریال و کسری تراز عملیاتی و سرمایه ای 64 هزار و 461.7 میلیارد ریال برآورد شده است.
به گزارش ایرنا البته پرداخت های هزینه ای دولت در این تاریخ 324 هزار و 651.9 میلیارد ریال، واگذاری دارایی های سرمایه ای 151 هزار و 80.5 میلیارد ریال و تملک دارایی های سرمایه ای 123 هزار و 877.4 میلیارد ریال بوده است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی میزان نقدینگی در این دوره 14.9 درصد، میزان پول منفی 3.4 درصد، شبه پول 19.5 درصد و سپرده های بخش غیردولتی 16.6 درصد بوده است.

اضافه کردن نظر


حالت های رنگی