امروز: یکشنبه 25 آذر 1397 برابر با 16 دسامبر 2018

يکي از مشکلات جدي کارآفرينان بحث رانت و رانت خواري است.

راه اندازي صندوق کارآفرينان در راستاي حمايت از بخش خصوصي
يکي از مشکلات جدي کارآفرينان بحث رانت و رانت خواري است.
غلامرضاشفيعي کانديداي هشتمين دوره انتخابات اتاق بازرگاني صنايع- معادن تهران طي نشست خبري مبارزه با رانت و راه اندازي صندوق کارآفرينان را از مهمترين الويت هاي کاري خود بر شمرد و گفت: متاسفانه امروزه بانک ها خود رقيب و مانعي سر سخت بر سر راه فعاليت کار آفرينان هستند و ضوابط و قوانين دست و پاگير بانکي بخش خصوصي و کارآفرينان متعهد را هر روز ضعيف تر کرده است.
وي افزود: از اين رو معتقدم راه اندازي صندوقي بنام صندوق کارآفرينان، در راستاي حمايت از بخش خصوصي مي تواند در تسهيل امور و حل مشکلات کارآفرينان موثر باشد.
شفيعي تصريح کرد: عملکرد صندوق کار آفريني به نحوي خواهد بود که قطعا اشتباه و خطاي بانک ها را تکرار نخواهد کرد؛ چراکه اگر اين صندوق عملکردش مشابه سيستم بانکي باشد پس از گذشت چند سال خروجي اش همانند بانک ها خواهد بود.
اين کانديداي هشتمين دوره انتخابات اتاق بازرگاني صنايع- معادن تهران در اين باره اضافه کرد: ايجاد اين صندوق حتي مي تواند با بکار گيري سرمايه هاي خرد و تجربه و دانش افراد کار با تجربه ای که در راس آن قرار خواهند گرفت خروجي قابل قبولي را در بخش کار آفريني و ايجاد اشتغال و رونق اقتصادي در پي داشته باشد.
اين فعال حوزه صنعت ساخت و ساز در ادامه با اشاره به نقش اتاق بازرگاني در رونق صنعت ساختمان در کشور گفت: متاسفانه طي چند سال اخير صنعت ساختمان سازي به گونه اي جهت داده شده که رانت در آن دخيل بود و افرادي با يک ورق کاغذ  مي توانند مجوز ساخت چند صد هزار متري را دريافت کنند در حالي که در مقابل فردي که ساختمان ساز واقعي بوده و از تجربه، هنر و سرمايه اين کار  برخوردار است کنار گذاشته شده است.
وي تاکيد کرد: اتاق بازرگاني با استفاده از ابزارهاي حمايتي  مي تواند در بهبود وضعيت صنعت ساختمان در کشور تاثير بسزايي داشته باشد؛ چراکه ايجاد اشتغال در اين صنعت از پتاسيل بالايي برخوردار است و بيش از 400 هزار شغل در آن وجود دارد.
شفيعي در ادامه با انتقاد از سيستم رانتي در اقتصاد کشور گفت: يکي از مشکلات جدي کارآفرينان بحث رانت و رانت خواري است به طوري که يک توليد کننده کارآفرين براي استفاده از تسهيلات سيستم بانکي و دريافت ساير مجوز ها بايد فيلترهای بسياري را پشت سر بگذارد در حالي که برخي افراد با استفاده از رانت و بدون هيچ گونه دردسري و حتي در برخي موارد بدون اينکه از سرمايه شخصي خود استفاده کنند کسب و کاري را راه اندازي مي کنند و در نهايت هم با کوچکترين تلاطم  در وضعيت اقتصادي و جامعه از کشور خارج مي شوند.
وي افزود: در صورتي که ضوابط دست و پاگير براي همه افراد در شرايط يکسان اعمال شود مشکلي نيست ولي چنانچه اين قوانين و ضوابط فقط براي کارآفرينان واقعي باشد عادلانه نيست.
اين کانديداي هشتمين دوره انتخابات اتاق بازرگاني صنايع - معادن تهران خاطرنشان کرد: متاسفانه مي توان گفت طي اين مدت افرادي که در مسند مديريت اتاق هاي بازرگاني بودند تفکر مبارزه با رانت را به طور جدي دنبال نکردند و مصمم هستم در صورت پيروزي در انتخابات و راه يابي به اتاق بازرگاني اين امر را دنبال کنم.
غلامرضا شفيعي با اشاره به اين که در حال حاضر اتاق هاي بازرگاني نقش و جايگاه واقعي خود را در اقتصاد کشور ندارند گفت: اتاق مي تواند با استفاده از ابزار شفاف سازي وتاکيد بر اجراي کامل قانون اصلاح کننده امور باشند و با ارتباطي که ميان اتاق ها مي توانند موارد و مشکلات را به مجلس و دولتي ها گوشزد کنند.

اضافه کردن نظر


حالت های رنگی