امروز: جمعه 04 فروردين 1396 برابر با 24 مارس 2017

logo95

مقاله ها

رهبر معظم انقلاب اسلامي : اگر کشوري اقتصاد قوي داشته باشد موجب ارزش پول واعتبار مسئولان و مردم مي‌شود

1حضرت آيت الله خامنه‌اي تأکيد کردند: اگر کشوري اقتصاد قوي داشته باشد، پول آن کشور ارزش پيدا مي‌کند و مسئولان و مردم آن نيز داراي اعتبار مي‌شوند.

رهبر معظم انقلاب اسلامي با بيان اينکه دشمن به‌دنبال از بين بردن عوامل اقتدار ملي است و به دستگاه‌هايي که مظهر اقتدار کشورند حمله مي‌کند، تاکيد کردند: وظيفه مهم مسئولان و مردم تقويت عوامل اقتدار ملي و شناخت دشمن است.به گزارش پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري، حضرت آيت الله خامنه اي در ديدار هزاران نفر از مردم قم، از «ايمان و معرفت ديني»، «قدرت علمي»، «اقتصاد مقاوم» و «حفظ عزت ملي» به‌عنوان عناصر چهارگانه اقتدار کشور و ملت ايران نام بردند و با تأکيد بر وظيفه مهم مسئولان و مديران ارشد کشور، دانشگاهيان، حوزويان، روشنفکران و فعالان سياسي و فرهنگي براي تقويت اين عناصر اقتدار، گفتند: مهمترين درس قيام 19 دي مردم قم، شناخت دشمن و شيوه و سمت و سويِ دشمني، و اقدام به هنگام و با دقت، در مقابل او است.
رهبر انقلاب اسلامي در اين ديدار که همزمان با سي و نهمين سالگرد قيام تاريخي مردم قم در 19 دي سال 1356 برگزار شد، شناخت «نيازِ لحظه» و «اقدام به‌ هنگام مردم قم» را مهمترين ويژگي اين حرکت برشمردند و افزودند: به همين دليل، قيام مردم قم تأثير خود را گذاشت و زمينه ساز حرکت‌هاي بعدي و در نهايت، پيروزي انقلاب اسلامي شد.
حضرت آيت الله خامنه‌اي با اشاره به وقتِ مخصوص هر فريضه، بهترين زمان انجام آن را «اول وقت» دانستند و خاطرنشان کردند: انجام با تأخيرِ فريضه يا انجام آن بعد از وقت، همانند اقدام توابين بعد از قيام عاشورا خواهد بود که ديرهنگام و بدون تأثير بود.
رهبر انقلاب اسلامي با اشاره به برخي اظهارنظرها مبني بر «دشمن‌تراشي در انقلاب اسلامي»، تأکيد کردند: انقلاب و ملت ايران هيچ‌گاه به دنبال دشمن‌تراشي نيستند بلکه آن قلدرهاي زورگويي که ايران را غصب کرده بودند و از اين کشور بيرون رانده شدند و منافع آنها در وابستگي و عقب ماندگي کشور است، امروز «دشمنِ خوني و آشتي ناپذير ملت ايران» هستند.
حضرت آيت الله خامنه‌اي شرط اصلي از بين رفتن اين دشمني را «نااميدي دشمنان» دانستند و افزودند: دشمني‌ها با نظام اسلامي و ملت ايران وجود دارد و در مقابل، مهمترين وظيفه، «شناخت دشمن و اهداف او، و ايستادگي در مقابل دشمن» است.
ايشان با طرح اين سؤال که «دشمن کيست؟» گفتند: دشمنان اصلي ايرانِ مستقل و پيش رونده، «آمريکا، انگليس، زرسالاران بين المللي و صهيونيست‌ها» هستند.
رهبر انقلاب اسلامي خاطرنشان کردند: البته علاوه بر دشمنان خارجي، «دشمن دروني» هم داريم که عبارت است از «بي انگيزگي، نااميدي، بي‌حالي، بي‌نشاطي، تنبلي، سياست‌هاي غلط، رفتارهاي بد، اختلافات گوناگون، و تنگ نظري»
حضرت آيت الله خامنه‌اي تأکيد کردند: اگر ما تنبلي کنيم و به‌وقت عمل نکنيم، دشمن را اشتباه بگيريم و به‌جاي «شيطان اکبرِ واقعي»، يک برادرِ ناباب را دشمن بگيريم، ضربه خواهيم خورد.
ايشان وجود دشمنان اصلي خارجي را نه يک شعار بلکه واقعيتي مبتني بر مباني مستدل دانستند و گفتند: وقتي که وزير امور خارجه به‌اصطلاح «خوش اخلاق» آمريکا در نامه خداحافظي خود، به دولت بعدي توصيه مي‌کند که «تا مي‌توانيد به ايران سخت بگيريد و تحريم‌ها را حفظ کنيد، زيرا با سخت گيري مي توان از ايران امتياز گرفت»، آيا اين دشمن نيست؟ چرا، دشمن است اما يک دشمنِ خندان؛ و رفتار اين دشمن خندان با آن دشمني که ايران را محور شرارت مي‌خواند، هيچ تفاوتي ندارد.
رهبر انقلاب اسلامي افزودند: اينکه گفته مي‌شود «دشمن»، يک شعار و يا «دشمن‌تراشي» نيست، و اگر چشم را باز کنيم، دشمن را مي‌بينيم.
حضرت آيت الله خامنه‌اي همچنين درخصوص دشمني «انگليسي‌ها» خاطرنشان کردند: انگليس، استعمارگرِ پيرِ از کارافتاده، اکنون بار ديگر به خليج فارس آمده و قصد دارد با استفاده از کشورهاي اين منطقه، منافع خود را به دست آورد و به همين دليل در حالي‌که خود، يک «تهديد واقعي» است، ادعا مي‌کند که ايران، تهديد است.
ايشان گفتند: همچنين محافل انگليسي در حال برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري براي کشورهاي منطقه و ايران هستند و يکي از اهداف آنها، «تجزيه عراق، سوريه، يمن و ليبي» است و در مورد ايران هم همين نيت را دارند اما چون به شدت از افکار عمومي ايران هراس دارند، آن را بر زبان نمي آورند.
رهبر انقلاب اسلامي افزودند: انگليسي‌ها به زعم خود، در حال برنامه‌ريزي براي محدوديت‌ها و تحريم‌هاي دوران بعد از برجام هستند و همچنين آموزش و تسليح افراد بومي در منطقه از جمله ايران است تا اين افراد به جان نظام اسلامي و ملت بيفتند.
ايشان با تأکيد بر اينکه همه آحاد مردم اعم از مسئولان، جوانان، کارگران، و دانشگاهيان بايد دشمن و اهداف او را بشناسند، گفتند: هدف اصلي دشمن، ملت ايران و نظام اسلامي است و اگر برخي اوقات نيز با برخي اشخاص يا برخي دستگاهها و نهادها دشمني مي‌کنند، به اين علت است که آنها در مقابل او سينه سپر کرده‌اند و دشمن مي‌خواهد اين افراد يا نهادها را از سرراه خود بردارد.
حضرت آيت الله خامنه‌اي با اشاره به برنامه‌ريزي و طراحي هيأت‌هاي انديشه ورز امريکايي و انگليسي براي مقابله با «دين سياسي» و «جدايي دين از سياست» خاطرنشان کردند: آنها به دنبال «دينِ گوشه‌ي مسجد و داخل خانه و فقط در درونِ افراد» هستند و نه «دينِ همراه با عمل در اقتصاد و سياست و زيربارِ دشمن نرفتن.»
ايشان تأکيد کردند: دشمن از آن ديني مي‌ترسد که دولت، اقتصاد، قدرت، سياست، ارتش و سيستم مالي و اداري دارد، بنابراين معرفت دينيِ صحيح، منفک نشدن دين از زندگي و سياست است.
رهبر انقلاب اسلامي، «قدرت علمي» را دومين عامل اقتدار کشور خواندند و گفتند: با وجود خباثت‌هاي برخي عناصر خودفروخته که سعي در نااميد کردن جوانان و کوچاندن آنها از کشور دارند، اما جوانان انقلابي و مؤمن ايستاده‌اند و به حرکت علمي خود ادامه مي‌دهند که يک نمونه آن در ديدار چند روز پيش نخبگان بسيجي و مدال‌آور دانشگاه صنعتي شريف مشاهده شد.
ايشان از «اقتصاد مقاوم» به عنوان سومين عامل اقتدار کشور اشاره کردند و افزودند: نبايد مردم دچار مشکلات اقتصادي گوناگون همانند بيکاري و رکود باشند و مسئولان هم فقط حرف بزنند زيرا هدف اصلي از تحريم ها، ايجاد مشکلات اقتصادي و فشار بر مردم و جدا کردن آنان از نظام است و حتي در برداشتن تحريم‌ها نيز به گونه اي عمل مي‌کنند که مشکلات باقي بمانند.
رهبر انقلاب اسلامي خاطرنشان کردند: پادزهر اين طراحي دشمن، همان «اقتصاد مقاومتي» است که بارها گفته‌ايم.
حضرت آيت الله خامنه‌اي تأکيد کردند: اگر کشوري اقتصاد قوي داشته باشد، پول آن کشور ارزش پيدا مي‌کند و مسئولان و مردم آن نيز داراي اعتبار مي‌شوند.
ايشان افزودند: يکي از راههاي اصلي مقاوم سازي اقتصاد، «رهايي از وابستگي به درآمد حاصل از فروش نفت» است زيرا قيمت نفت، اهرمي در دست ديگران براي فشار به کشورها است.
رهبر معظم انقلاب بيان کردند: اگر اين عناصر اقتدار ملي را بشناسيم و تقويت کنيم و نسبت به اهداف و روشهاي دشمن نيز آگاهي پيدا کنيم، مي‌توانيم در مقابل طراحي‌هاي او برنامه‌ريزي و مقاومت کنيم اما اگر اين عناصر را نشناسيم و بصيرت نداشته باشيم، ممکن است به دشمن، کمک هم بکنيم و به جاي دشمن، دوست و جبهه خودي را هدف قرار دهيم.
رهبر انقلاب اسلامي، «حمله به سپاه، بسيج و شوراي نگهبان» را در چارچوب طراحي دشمن براي تضعيف دستگاهها و نهادهاي مظهر اقتدار کشور خواندند و افزودند: من کاري به بگومگوهاي اخير رؤساي دو قوه ندارم زيرا موضوع مهمي نيست و به حول و قوه الهي تمام مي‌شود، اگرچه دشمن به دنبال بزرگ‌نمايي آنهاست اما همه بايد وجود يک قوه قضاييه مستقل، شجاع و قاطع را قدر بدانند.
حضرت آيت الله خامنه‌اي تأکيد کردند: من همواره از دولتها، از مجلس شوراي اسلامي و از قوه قضاييه حمايت کرده و مي‌کنم اما بايد ديد دشمن به دنبال چيست و او را در رسيدن به اهدافش ناکام گذاشت.
ايشان تأکيد کردند: امروز مهمترين اهداف کشور، داشتنِ «دستگاه امنيتي قوي»، «دستگاه نظامي مقتدر و مردمي»، «حرکت عظيم مردمي به نام بسيج»، «روحانيت آگاه به زمان و حاضر در صحنه»، «قوه قضاييه مقتدرِ کامل»، و «دولت برنامه ريزِ دقيق و شجاع» است زيرا با تأمين اين اهداف، حرکت ملت ايران موفق خواهد شد و بايد هر کدام از اين عناصر که موجود نيستند، تأمين، و عناصر موجود، حفظ شوند.
ايشان با اشاره به شناخت نادرست دشمن از ملت ايران، «فتنه 88» را نمونه‌اي از خطاهاي محاسباتي دشمن برشمردند و خاطرنشان کردند: دشمن در سال 88 با به‌راه‌انداختن فتنه به خيال خود کار را به نقاط حساس و باريک رساند اما ناگهان حرکت عمومي 9 دي که از جنس حرکت 19 دي 56 بود، همه را مبهوت کرد.
رهبر انقلاب اسلامي در پايان بار ديگر درس حادثه 19 دي را «شناخت دشمن و شيوه‌هاي دشمني و ايستادگي و مقابله بهنگام و همه‌جانبه در مقابل او» دانستند و تأکيد کردند: اگر به اين درس عمل کنيم، دشمنان عنود و جهاني در مقابل ملت ايران هيچ غلطي نمي‌توانند بکنند.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

حالت های رنگی