خانه / اقتصادی

اقتصادی

ساز و کار تأیید صلاحیت شرکت‌های بازرسی را یکپارچه کنید

نایب‌رئیس اتاق ایران در گردهمایی انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های بازرسی فنی ساز و کار تأیید صلاحیت شرکت‌های بازرسی را یکپارچه کنید انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های بازرسی فنی و آزمایش‌های غیرمخرب ایران در نخستین گردهمایی با حضور اعضا، چگونگی یکپارچه‌سازی سازوکار تأیید صلاحیت شرکت‌های بازرسی را مورد بررسی قرار داد. نایب‌رئیس …

بیشتر بخوانید