خانه / سیاسی / روحانی ۳ عضو شورای عالی آموزش و پرورش را منصوب کرد

روحانی ۳ عضو شورای عالی آموزش و پرورش را منصوب کرد

روحانی ۳ عضو شورای عالی آموزش و پرورش را منصوب کرد
رئیس جمهور در حکمی خانم دکتر سیما فردوسی و آقایان دکتر علی‌اصغر فانی و دکتر محمود مهرمحمدی را برای یک دوره ۴ ساله به عنوان «عضو شورای عالی آموزش و پرورش» منصوب کرد.

همچنین ببینید

شماره ۱۶۸۳ روزنامه صدای ملت

شماره ۱۶۷۹ روزنامه صدای ملت

شماره ۱۶۷۷ روزنامه صدای ملت

شماره ۱۶۷۵ روزنامه صدای ملت

شماره ۱۶۷۳ روزنامه صدای ملت

شماره ۱۶۷۰ روزنامه صدای ملت