خانه / فرهنگی / طرح پایتخت کتاب ایران و روستاها وعشایر دوستدار کتاب

طرح پایتخت کتاب ایران و روستاها وعشایر دوستدار کتاب

توسط اداره فرهنگ وارشاداسلامی شهرستان شهریار:
طرح پایتخت کتاب ایران و روستاها وعشایر دوستدار کتاب
باحضور کارشناسان فرهنگی اداره کتابخانه ها ،مولفین وشاعران، ، نشست وهم اندیشی درخصوص طرحهای پایتخت کتاب و جشنواره روستاها وعشایر دوستدار کتاب برگزارشد. بمنظور ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی وحضور فعال در طرحهای کشوری پایتخت کتاب و روستاها وعشایر دوستدار کتاب نشست مشترکی باحضور بهاری مسئول فرهنگی اداره ، رضایی رئیس اداره کتابخانه ها ی شهرستان شهریار ، علیزاده کارشناس نهاد کتابخانه ها، اسلامی مولف و شاعر و معصومی مترجم ومولف برگزار شد . بنا برهمین گزارش ، دراین نشست بهاری مسئول فرهنگی اداره در سخنانی به تشریح طرحهای فوق واهمیت آن پرداخت و درادامه کارشناسان حاضر دراین جلسه به بیان نقطه نظرات وپیشنهادات خود پرداختند . از مصوبات این جلسه می توان به همکاری وتعامل در راستای حضور فعال اهالی فرهنگ در جشنواره روستاها وعشایر دوستدار کتاب با اعلام فراخوان و اطلاع رسانی در مورد اعطای وام به مولفین و مترجمین کتاب و برگزاری نشستی بمنظور تشکیل انجمن مترجمین شهرستان اشاره کرد .

همچنین ببینید

شماره ۱۵۹۲ روزنامه صدای ملت

شماره ۱۵۹۰ روزنامه صدای ملت

شماره ۱۵۸۹ روزنامه صدای ملت

شماره ۱۵۸۷ روزنامه صدای ملت

شماره ۱۵۸۳ روزنامه صدای ملت

شماره ۱۵۸۱ روزنامه صدای ملت