خانه / اجتماعی / رئیس یکی از ادارات شهرستان آذرشهر به اتهام اختلاس بازداشت شد

رئیس یکی از ادارات شهرستان آذرشهر به اتهام اختلاس بازداشت شد

رئیس یکی از ادارات شهرستان آذرشهر به اتهام اختلاس
بازداشت شد

خلیل الهی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی از بازداشت رئیس یکی از ادارات شهرستان آذرشهر به اتهام اختلاس خبر داد.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی از بازداشت رئیس یکی از ادارات شهرستان آذرشهر به اتهام اختلاس خبر داد.موسی خلیل الهی با اعلام این خبر گفت: رئیس یکی از ادارات شهرستان آذرشهر در پی انتقال سه قطعه ملک (هرکدام تقریباً ۲۰۰ مترمربع) متعلق به دولت با کاربری مسکونی به شخصی دیگر و به اتهام اختلاس به همراه شخص دریافت کننده املاک مذکور، بازداشت شد و پرونده در شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز در حال رسیدگی است.

همچنین ببینید

شماره ۱۵۹۲ روزنامه صدای ملت

شماره ۱۵۹۰ روزنامه صدای ملت

شماره ۱۵۸۹ روزنامه صدای ملت

شماره ۱۵۸۷ روزنامه صدای ملت

شماره ۱۵۸۳ روزنامه صدای ملت

شماره ۱۵۸۱ روزنامه صدای ملت