خانه / سیاسی / ایران در شاخص های بین المللی حوزه مالکیت معنوی موقعیت ممتازی دارد

ایران در شاخص های بین المللی حوزه مالکیت معنوی موقعیت ممتازی دارد

معاون سازمان جهانی مالکیت معنوی:
ایران در شاخص های بین المللی حوزه مالکیت معنوی موقعیت ممتازی دارد
در دیدار دکتر خدائیان معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با ماریو ماتوس معاون رئیس سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO ) بر تعمیق روابط مرجع ملی مالکیت معنوی ایران و وایپو در جهت ارائه کمک های فنی و حقوقی بنیادین در حوزه های تجاری سازی و استفاده از ابزارهای نوین هوش مصنوعی در بررسی اظهارنامه های مالکیت صنعتی تأکید شد.
به گزارش روابط عمومی، دکتر خدائیان که به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی وایپو در ژنو حضور دارد، در ادامه دیدارها و مذاکرات خود با مسئولین وایپو و مراجع ملی مالکیت معنوی سایر کشورها، در دیدار با معاون سازمان جهانی مالکیت معنوی در بخش توسعه، با اشاره به جهش چند پله ای کشورمان در شاخص های جهانی نوآوری، ارتقاء مستمر در شاخص های بین المللی ثبت مالکیت های صنعتی و موقعیت ممتاز ایران در آسیای جنوبی و مرکزی، خواهان گسترش و تعمیق روابط با وایپو و ارائه کمک های فنی و حقوقی بنیادین و اساسی به بویژه در حوزه های تجاری سازی و استفاده از ابزارهای نوین هوش مصنوعی در بررسی اظهارنامه های مالکیت صنعتی شد.
دکتر خدائیان ضمن اشاره به رسالت وایپو و اینکه این سازمان از جمله سازمان های تخصصی و غیر سیاسی ملل متحد می باشد و می بایست به دور از هرگونه نگاه سیاسی و حاشیه ای به رسالت خود عمل کند، از تلاش های به عمل آمده از سوی این سازمان بین المللی در ارائه کمک های فنی و حقوقی به ایران قدردانی کرد.
ماریو ماتوس معاون رئیس وایپو در بخش توسعه نیز در این دیدارگفت: ایران در حوزه مالکیت معنوی از وضعیت خوبی برخوردار بوده و در شاخص های بین المللی مربوط نیز موقعیت ممتازی را دارا می باشد.
وی افزود: ما می بایست به تعهدات خود نسبت به کشورها به دور از هرگونه حاشیه سیاسی پایبند باشیم و همکاران من تلاش خواهند نود تا درخواست ها و نیازهای مرجع ملی مالکیت معنوی ایران را تأمین و برآورده سازند.

همچنین ببینید

شماره ۱۵۹۲ روزنامه صدای ملت

شماره ۱۵۹۰ روزنامه صدای ملت

شماره ۱۵۸۹ روزنامه صدای ملت

شماره ۱۵۸۷ روزنامه صدای ملت

شماره ۱۵۸۳ روزنامه صدای ملت

شماره ۱۵۸۱ روزنامه صدای ملت