خانه / اجتماعی / دبیرسرویس اجتماعی روزنامه صدای ملت عضو کمیته اقتصاد مقاومتی تامین اجتماعی شد

دبیرسرویس اجتماعی روزنامه صدای ملت عضو کمیته اقتصاد مقاومتی تامین اجتماعی شد

دبیرسرویس اجتماعی روزنامه صدای ملت عضو کمیته اقتصاد مقاومتی تامین اجتماعی شد


دبیر سرویس سلامت و رفاه اجتماعی روزنامه صدای ملت به عضویت کمیته اقتصاد مقاومتی و مدیریت هزینه های بخش درمان سازمان تامین اجتماعی کشور برگزیده شد.
استاد «مهدی اسفندیار» دبیر سرویس سلامت و رفاه اجتماعی روزنامه صدای ملت وکارشناس پرتو شناسی بیمارستان شهید معیری ( مدیریت درمان استان تهران ) به عضویت کمیته اقتصاد مقاومتی و مدیریت هزینه های بخش درمان سازمان تامین اجتماعی کشور برگزیده شد.
دکتر «مهدی درخشان» معاون درمان سازمان تامین اجتماعی کشور طی حکمی خطاب به استاد مهدی اسفندی نوشته است:
با عنایت به اهداف و سیاست‌های مناسب به منظور ارتقای تاب آوری و مدیریت هزینه‌ها در چارچوب استقرار اصول اقتصاد مقاومتی ،جنابعالی به عضویت کمیته اقتصاد مقاومتی و مدیریت هزینه های بخش درمان سازمان تامین اجتماعی منصوب می شوید. امید است دستاوردها و نتایج حاصل از فعالیت این کمیته به تواند تاثیری ملموس و راهبردی در ارتقای عملکرد بخش درمان و نیل به شرایط آرمانی سازمان تامین اجتماعی استان نماید.

همچنین ببینید

شماره ۱۵۹۲ روزنامه صدای ملت

شماره ۱۵۹۰ روزنامه صدای ملت

شماره ۱۵۸۹ روزنامه صدای ملت

شماره ۱۵۸۷ روزنامه صدای ملت

شماره ۱۵۸۳ روزنامه صدای ملت

شماره ۱۵۸۱ روزنامه صدای ملت