خانه / اجتماعی / ادغام به بهانه های واهی

ادغام به بهانه های واهی

ادغام به بهانه های واهی
دکتر اردشیر صالح پور
استاد دانشگاه ، پیشکسوت هنرهای نمایشی وعضو موسسه هنرمندان پیشکسوت
مدتی ست به دلیل مسافرت دسترسی به اخبار نداشتم ، اما خبر تاسف باری دلم را به در آورد و بسیار نگرانم کرد و آنهم خبر ادغام و یا انحلال و تغییرات بورکراتیک!!! که هر از چندی به بهانه های واهی و به اصطلاح رفرم های اداری در این زمینه صورت می پذیرد و هیچکدام طرفی نمی بندند و فقط گردش مالی و صرف هزینه های گزاف و جابجایی های غیر منطقی که حاصلی جز دلزدگی و از هم گسیختگی ندارند…
باری درطول این ۳۵ سال سابقه خدمت که در مجامع فرهنگی و هنری و آموزشی به ویژه وزارت ارشاد داشته ام هرگز موسسه ای را بدین سلامت و شانیت که صادقانه و مخلصانه درخدمت حرمت گذاری به ساحت ارزشمند پیشکسوتان و هنرمندان باشد ، ندیده ام که بخش اعظم آن مدیون مدیریت واهتمام انسانی فرهیخته مهربان و نجیب به نام [….] است که همیشه من شاهد بوده ام که چقدر برخورد احترام آمیزی با اهالی هنر و پیشکسوتان داشته و مقام و منزلت آنان را دریافته و شان آنان را به جا آورده است که سابقه نداشته! متاسفانه هنوز نگاه ها و رویکرد های آمرانه و تحکم و نامناسبی ازسوی برخی مدیران و حتی موسسات خدمات رسانی نسبت به هنرمندان صورت می پذیرد که پسندیده نیست ، ولی موسسه تنها جایی است که اصحاب و اولیای هنر آن را حامی و خانه خود می دانند و به تشکیلات و مدیریت شریف آن اعتقاد دارند.
پس چه ضرورتی است که این نهاد حقیقی و حقوقی را از هم گسیخته و چون بسیاری از تشکیلات دیگر بی خاصیت سازند.؟
لطفا بگذارید خود پیشکسوتان در این خصوص و جایگاه و ماوا و ملجایشان تصمیم بگیرند ، نه اینکه شما هر دم برایشان نسخه بپیچید. ظرف یکماه گذشته من به طور مستقیم شاهد تلاش و جانفشانی […] مدیر موسسه برای درمان و نجات جان آخرین بازمانده نقالان ایران آسید مصطفی سعیدی بودم که خوشوقتانه ثمربخش بود و به زندگی بازگشت.
ما مدیری را می خواهیم که اهل درک مقام هنرمند ، دوست ، همراه پیگیر و درخدمت هنرمندان پیشکسوت باشد نه آنکه برآنان حکومت کند!!
لطفا مرحمت فرموده بگذارید این موسسه چنانکه حق اوست خود روند و سرنوشت و ساختار و مدیریت خود را داشته باشد ، همچنانکه هست و خواهد بود.

همچنین ببینید

شماره ۱۵۵۰ روزنامه صدای ملت

شماره ۱۵۴۹ روزنامه صدای ملت

شماره ۱۵۴۸ روزنامه صدای ملت

شماره ۱۵۴۷ روزنامه صدای ملت

شماره ۱۵۴۶ روزنامه صدای ملت

شماره ۱۵۴۵ روزنامه صدای ملت