خانه / فرهنگی / ادغام موسسه با بنیاد رودکی آزمون وخطایی پرهزینه مخالفت استاد رضا برجی

ادغام موسسه با بنیاد رودکی آزمون وخطایی پرهزینه مخالفت استاد رضا برجی

ادغام موسسه با بنیاد رودکی آزمون وخطایی پرهزینه مخالفت استاد رضا برجی
سال ۹۰ به بنده درجه یک هنر دادند .اما چون هنوز به لحاظ سنی تا ۶۰ شود سن مان؛ ۶ سال ناقابل دیگر باید صبرمی کردم تا عضو رسمی بشوم ودو سه باری عرض کرده ام اسم منو به عنوان مخالف ادغام بنویسید ،برای یک کار گروهی با اینکه عضو رسمی نشده ایم. اما به صورت من هم مخالف این ادغام هستم و این کار را نادرست و غیر منطقی و نا کارآمد می دانم .هدف هایی که برای بنیاد تعریف کرده اند با اهداف و اساسنامه موسسه قابل ادغام نیست وباز اعلام میکنم حاضرم بادوستان به گفتگو بنشینم و ایشان ادله خودشان را بیاورند که در صورت ادغام چه اتفاقاتی می افتاد و کارگروهی که احتمالا خواهند گفت در جلسات مختلف و با کارشناسان به کدامین دلایل ‌ادغام به پویایی موسسه و بنیاد کمک می کند ومن هم بگویم به این دلایل به خاطر خواص بودن این موسسه با دیگر نهادها و موسسات تجمیع وادغام کار را برای پیشکسوتان بهتر که نمی کند بدتر هم می کند.
یک مثال واضح وروشن اینکه از وقتی که جهادسازندگی با وزارت کشاورزی ادغام شدند وبازرگانی با صنعت ومعدن تا امروز موفق عمل نکردند ،چرا ؟!چون اگر موفق عمل می شد الان این گروه های جهادی برای روستاها به وسیله دانشجویان کلید خورد مثل سال ۵۷و۸ که گروههای جهادی رفتن به سراغ سازندگی روستاها وبعدجهادسازندگی بوجود آمد بد نیست بدانید الان بحث سر این است دوباره فکری برای با برنامه عمل کردن این گروههای جهادی باید جایی باشد که …یعنی دوباره باید جایی درست کنیم به اسم حالا بنیاد سازندگی چرا چون آن ادغام همانند وزارت خانه های بازرگانی وصنعت ومعدن یک کار اشتباهی بود ومسئولان در تکاپوی یافتن راه بازگشت از مسیر ناموفق پیموده شده در این عرصه ها هستند. بنده حرفم این است دو سال دیگر می گویند باید یک جا درست کنیم تا این پیشکسوتان هنرمند….فقط بدون برنامه آن هم به خاطر کمبود بودجه ‌آقایان کمبود بودجه را که این طوری سامان نمی دهند.آقایان لطفا بگذارید با عرض پوزش تورا خدا من برای اینکه حرفم برای آقایان جا بیفته می گویم بگذارید این آخر عمری یک کم ارامش داشته باشند، این هنرمندان که هیچ وقت بازنشسته نمی شوند وچون هنرچیزی به اسم تا اینجا و بعد حال تو شروع کن ندارد ، برای اینکه این موسسه به اینجابرسد،هنرمندان خون دلها خورده اند ، رنج ها کشیده اند، پشت در مدیرانی نالایق ساعت ها به انتظار نشسته اند و حالا در چنبره آزمون وخطایی پرهزینه که فرصت وامکان جبران این دور تسلسل باطل ممکن نیست ،….‌مثنوی هفتاد من کاغذ شود.
رضا برجی عکاس و فیلمساز

همچنین ببینید

شماره ۱۶۰۶ روزنامه صدای ملت

شماره ۱۶۰۵ روزنامه صدای ملت

شماره ۱۶۰۴ روزنامه صدای ملت

شماره ۱۶۰۳ روزنامه صدای ملت

شماره ۱۶۰۱ روزنامه صدای ملت

شماره ۱۵۹۹ روزنامه صدای ملت