خانه / استانها / مخابرات منطقه مرکزی در ارزیابی شرکت ارتباطات سیار موفق به کسب رتبه برتر گردید

مخابرات منطقه مرکزی در ارزیابی شرکت ارتباطات سیار موفق به کسب رتبه برتر گردید

مخابرات منطقه مرکزی در ارزیابی شرکت ارتباطات سیار موفق به کسب رتبه برتر گردید
به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه مرکزی ؛ در ارزیابی فصلی شرکت ارتباطات سیار، مخابرات منطقه مرکزی موفق به کسب رتبه برتر گردید.
بر پایه این گزارش طبق نتایج ارزیابی عملکرد فصل اول شبکه رادیویی سال ۹۸ استانها ،بر اساس شاخص های مندرج در تفاهم نامه ،در حوزه نگهداری بخش رادیویی شبکه ارتباطات سیار ، مخابرات منطقه مرکزی موفق به کسب رتبه بهترین عملکرد در این حوزه گردید .

همچنین ببینید

شماره ۱۶۰۶ روزنامه صدای ملت

شماره ۱۶۰۵ روزنامه صدای ملت

شماره ۱۶۰۴ روزنامه صدای ملت

شماره ۱۶۰۳ روزنامه صدای ملت

شماره ۱۶۰۱ روزنامه صدای ملت

شماره ۱۵۹۹ روزنامه صدای ملت