خانه / سیاسی / ارائه گزارش سالانه به مجلس اجباری نیست

ارائه گزارش سالانه به مجلس اجباری نیست

رای «به نفع» دولت روحانی:
ارائه گزارش سالانه به مجلس اجباری نیست
بر اساس گزارش‌ها، هیئت حل اختلاف قوا در موضوع اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و دولت حسن روحانی اعلام کرد که دولت ملزم به ارائه گزارش سالانه به مجلس نیست.
حسین میرمحمدصادقی، معاون قوانین مجلس، در مصاحبه با وب‌سایت خانه ملت گفت که بر اساس نظر این هیئت، دولت «مختار» به ارائه گزارش سالانه به مجلس است.
علی لاریجانی، رئیس مجلس، روز ششم مرداد، خبر داده بود که رئیس‌ جمهور در نامه‌ای به رهبر انقلاب با حضور دولت در مجلس برای ارائه گزارش مخالفت کرده است.
در همین حال، به گفته آقای میرمحمد‌صادقی، دولت اعلام کرده بود که «سوال و استیضاح به اندازه کافی مطرح می‌شود و نیازی به ارائه گزارش سالانه نیاز نیست».
وی در عین حال گفت که «به نظر می‌رسد» ملزم شدن رئیس‌ جمهور به ارائه گزارش دلیل «حساسیت» دولت در این باره بوده است.

همچنین ببینید

شماره ۱۴۹۵ روزنامه صدای ملت

شماره ۱۴۹۴ روزنامه صدای ملت

شماره ۱۴۹۳ روزنامه صدای ملت

شماره ۱۴۹۲روزنامه صدای ملت

شماره ۱۴۹۰روزنامه صدای ملت

شماره ۱۴۸۳ روزنامه صدای ملت