خانه / اجتماعی / درخواست خانواده معتادان برای نگهداری بیشتر آنها در مراکز ماده ۱۶

درخواست خانواده معتادان برای نگهداری بیشتر آنها در مراکز ماده ۱۶

درخواست خانواده معتادان برای نگهداری بیشتر آنها در مراکز ماده ۱۶
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران با بیان اینکه خانواده معتادان متجاهر در خواست دارند تا معتادان متجاهر مدت زمان بیشتری در مراکز ماده ۱۶ نگهداری شوند، گفت: یکی از مراکز بهاران با ظرفیت ۱۰۰ نفر به تازگی برای زنان معتاد متجاهر اختصاص پیدا کرده است.
محمدعلی اسدی، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره افزایش مدت زمان نگهداری معتادان متجاهر در مراکز ماده ۱۶ گفت: براساس قانون باید معتادان متجاهری که از سطح خیابان جمع‌آوری و به مراکز ماده ۱۶ منتقل می‌شوند، به مدت سه ماه در این مرکز نگهداری کرد. یک هفته مانده به پایان سه ماهه، تیم درمانی مستقر در مراکز ماده ۱۶ با ارسال نامه‌ای به قاضی ادامه نگهداری یا عدم نگهداری معتادان را اعلام می‌کند. چنانچه تیم درمانی تقاضای ادامه درمان معتادان را داشته باشند، قاضی دستور ادامه نگهداری را صادر می‌کند.
وی ادامه داد: در حال حاضر با توجه به مواد مخدر گوناگون و سنگینی که معتادان متجاهر مصرف می‌کنند، زمانی که تیم درمان، معتادان را مرخص می‌کنند قاضی خود با مراجعه به این مراکز نظارت‌های لازم را انجام می‌دهد و از همین‌رو این معتادان به مدت ۶ ماه در این مراکز نگهداری می‌شوند. البته در بسیاری از موارد خانواده‌های معتادان نیز درخواست دارند تا این معتادان در مدت زمان بیشتری در این مراکز حضور داشته تا به صورت کامل درمان شوند.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران تصریح کرد: معتادان متجاهری که هیچ حرفه‌ای ندارند را در این مراکز آموزش داده و پس از پایان دوره مدرک فنی‌و حرفه‌ای دریافت می‌کنند.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران با بیان اینکه ۶ مرکز بهاران از سوی شهرداری به بهزیستی تحویل داده شده است، تصریح کرد: یک سری از این مراکز برای توانمندسازی و مراقبت بعد از خروج است یک مرکز نیز برای نگهداری زنان معتاد متجاهر است. این مرکز ظرفیت نگهداری ۸۰ تا ۱۰۰ زن معتاد متجاهر را دارد و در حال حاضر در مجموع ۴۰۰ ظرفیت نگهداری زنان معتاد متجاهر وجود دارد.

همچنین ببینید

شماره ۱۴۹۵ روزنامه صدای ملت

شماره ۱۴۹۴ روزنامه صدای ملت

شماره ۱۴۹۳ روزنامه صدای ملت

شماره ۱۴۹۲روزنامه صدای ملت

شماره ۱۴۹۰روزنامه صدای ملت

شماره ۱۴۸۳ روزنامه صدای ملت